• Последнее
  • Загадочное

Последнее

Мәті

ндегі қою қаріппен жазылған сөздер бойынша сөздікжұмысын жүргіз. Іргесін туған елдің тіреп тұрған мін таға алмас өріліп тұр жұмыр ғалам суынбаған бақ кемені кақ сенері Өркендеп өз қолына алған қадір тұтып, қастерлеген
Қазақ тiлi 24.11.2020 09:12

Помогите из слов составить предложения, пожалуйста.

2.1 и 2.2, очень признателен 🔮 буду!
Қазақ тiлi 23.09.2020 19:39

Загадочное

4

Мәті

ндегі қою қаріппен жазылған сөздер бойынша сөздікжұмысын жүргіз. Іргесін туған елдің тіреп тұрған мін таға алмас өріліп тұр жұмыр ғалам суынбаған бақ кемені кақ сенері Өркендеп өз қолына алған қадір тұтып, қастерлеген
Қазақ тiлi 24.11.2020 09:12
3

Помогите из слов составить предложения, пожалуйста.

2.1 и 2.2, очень признателен 🔮 буду!
Қазақ тiлi 23.09.2020 19:39